Sunday, June 10, 2007

Migrasi Dari Blogger Ke Wordpress

Blog ini telah bermigrasi dari Blogger ke Wordpress. Mudah-mudahan dengan memakai account di Wordpress bisa menjadikan saya semakin produktif dalam menulis (walaupun tidak ada kaitannya antara Wordpress dengan produktifitas menulis).

Dan juga tidak lupa memberikan sub-domain untuk blog Wordpress saya ini. Terima kasih untuk Nurul Wibawa Cahya atas tulisannya mengenai masalah ini.Alamat blog saya di BloggerAlamat blog saya di Wordpress atau http://wp.naif.web.id

Powered by ScribeFire.